09.12.2008
Stimul Gənclər Şəbəkəsi Xocalı qaçqın məktəbində oldu.

ardı...

07.12.2008
Qurban Bayramı ilə əlaqədar Stimul üzvləri 2 ədəd toğlu kəsərək, əlavə ərzaq sovqatı ilə imkansız ailələrə baş çəkdi.

ardı...

30.09.2008
Zəngilan qaçqın məktəbində Ramazan bayramı münasibətilə sovqatlar məktəblilərə paylanılmısdır.

ardı...

Haqqımızda:

Stimul Gənclər şəbəkəsi - qəlbində heç olmazsa zərrə qədər insanlara kömək etmək ruhu və həvəsi olan, bununla insanlara həyat stimulu verərək onları Sevib, Qoruyub və Yaşadıb STİMUL alan gənclərin şəbəkəsidir.

"STİMUL" GƏNCLƏR ŞƏBƏKƏSİ


Bir qrup könüllü gənclərin təşəbbüsü ilə yaradılmış Stimul Gənclər şəbəkəsinin məramı - cəmiyyətimizin mənəvi, psixoloji, maddi, eləcə də sosial dəstəyə ehtiyacı olan təbəqələrinə dayaq olmaqdır. Hazırda ölkəmizdə minlərlə bu qəbildən olan, diqqət və qayğıdan kənarda qalmış insanlar vardır. Taleyin ağır zərbəsini almış bu insanlara yardımçı olmaq, onların bədbinliyə qapılmış qəlblərində bir sevgi qığılcımı yandırmaq, küsmüş üzlərində kiçicik də olsa bir sevinc təbəssümü yaratmaq, yaşamağa, həyata, gələcəyə bir ümid işığı olmaq arzusuyla - Stimulu yaratmışıq. Biz - onlara həyat stimulu olmaq üçün çalışırıq.

Bu məqsədlə - qocalar evləri, pansionatlar, uşaq və körpələr evləri, internat, qaçqın məktəbləri, imkansız ailələrlə işləyən Stimul Gənclər şəbəkəsi, müxtəlif kütləvi-mədəni tədbirlər, görüşlər, diskussiyalar, intellektual və əyləncəli oyunlar, müxtəlif tipli yarışlar keçirir. Bununla da həyatın ağır məhrumiyyələrinə düçar olmuş insanlara - tək olmadıqlarını, yaşamağa hər zaman bir STİMUL olduğunu aşılayır.

Eyni zamanda fəaliyyət dairəmizi genişləndirərək - xeyriyyə işləri ilə məşğul olan təşkilat və qruplarla əlaqə qurmaq, təcrübə mübadiləsi aparmaq, güc və imkanları birləşdirərək, işlərimizi daha effektiv həyata keçirmək, daha çox insana yardım etməyi hədəfə almışıq.

Hal-hazırda əsasən üzvlərinin və dostlarının könüllü ianələri hesabına fəaliyyət göstərən qrup heç bir təşkilat tərəfindən mailiyyələşmir. Keçirdiyimiz bəzi tədbirlərdə Qaradağ Sement ASC, Yuva Humanitar Mərkəzi, Azərbaycan Avropa Hərəkatı bizə dəstək olmuşlar.

Ürəyində xeyirxah iş görmək istəyi olan hər bir şəxs, hər bir təşkilat üçün qrupumuz açıqdır. Əgər siz də köməyə ehtiyacı olanlara dəstək olmaq, bir könül sevindirib, bir üz güldürmək istəyirsinizsə, bizə qoşulun! Dəstəyə ehtiyacı olanlara hamımız birlikdə Stimul verək, yaşadaq!

SEV ! QORU ! YASAT !